Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Spondan tulevaisuuden ratkaisut

Tulevaisuuden trendi Vaikutus toimialaan ja Spondaan Spondan toiminta
Kaupungistuminen
 • Väestö keskittyy kaupunkeihin
 • Kasvukeskuksissa tarve toimitiloille ja kaupan palveluille kasvaa
 • Julkinen liikenne kehittyy
 • Kiinteistöomaisuuden keskittäminen Helsingin ja Tampereen keskustaan sekä näiden kaupunkien kehittyville alueille
 • Kiinteistöomistukset julkisten liikenneyhteyksien varrella
 • Kiinteistöjen aktiivinen kehittäminen
 • Kaupunkien kehittäminen yhteistyössä viranomaisten kanssa
Ilmastonmuutos
 • Kiinteistöihin ja toimialaan kohdistuvat energiatehokkuusvaatimukset kasvavat
 • Kiinteistöt joutuvat alttiiksi sään ääri-ilmiöille
 • Energiakustannusten nousupaineet kasvavat
 • Energiatehokas rakentaminen sekä uusissa että saneerattavissa kohteissa
 • Sään ääri-ilmiöihin varautuminen yhdessä ylläpitoverkoston kanssa
 • Ennakoivien energiasopimusten laatiminen
 • Yhteistyö asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kiinteistöjen ympäristökuormituksen vähentämiseksi
Yhteisöllisyys
 • Etätyön yleistyessä yhteisöllisyyttä tukevien toimistotilojen tarve lisääntyy
 • Kauppakeskusten yhteisöllinen ja viihteellinen rooli kasvaa
 • Toimistotilojen yhteisöllisyyttä tukevien ratkaisujen kehittäminen
 • Kauppakeskuskonseptien kehittäminen
 • Muuntojoustavien toimitilojen luominen
Digitalisoituminen
 • Digitaalisen kaupankäynnin kasvu tuo haasteita ja mahdollisuuksia kivijalkakauppaan sekä kauppakeskuksiin
 • Ostokäyttäytyminen muuttuu
 • Ajasta ja paikasta riippumaton työnteko luo uusia tarpeita toimistotyöympäristöille
 • Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen liiketiloissa
 • Digitaalisten valmiuksien kehittäminen toimistotiloissa
 • Spondan palvelujen ja toimitilaratkaisujen kehittäminen
 • Muuntojoustavien toimitilojen luominen