Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Ilmastoasiantuntija haluaa eroon energiamyyteistä

Ilmastonmuutosta ei voi pysäyttää, mutta sitä voi ja täytyy hidastaa. Parhaiten se tapahtuu energiatehokkuutta parantamalla ja energiankulutuksesta nipistämällä. Ilmastoasiantuntijan visiossa siintää myös paljon aurinkoa ja tuulta.

Käynnissä oleva ilmastonmuutos on seurausta kasvihuonekaasujen määrän lisääntymisestä ilmakehässä. Kasvihuonekaasut toimivat kuin kasvihuoneen lasikatto pidättäen lämpöä maapallon ilmakehässä. Kun kasvihuonekaasujen määrä lisääntyy, kasvihuoneilmiö voimistuu ja maapallon keskilämpötila nousee.

 – Maapallon keskilämpötilan noustessa esimerkiksi sään ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet ja toisaalta äärimmäinen kuivuus yleistyvät. Merelliset ekosysteemit ovat kovilla veden lämpötilan noustessa ja hiilidioksidin happamoittaessa meriä. Suomessa talvesta tulee entistä synkempi pilvisyyden lisääntyessä, kertoo Hanna-Liisa Kangas, joka toimi vuodenvaiheeseen asti WWF Suomen ilmastovastaavana ja työskentelee tällä hetkellä ilmastopolitiikan tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa.

Piipuista tupruavat päästöt kuriin

Kasvihuonekaasuista lämmitysvaikutukseltaan merkittävin on hiilidioksidi, jota tulee ilmakehään eniten fossiilisia polttoaineita käyttävien energiantuotantolaitosten piipuista.

 – Tämän takia keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen hidastamisessa ovat energiansäästö ja energiatehokkuus. Rakennukset ovat varsinaisia energiasyöppöjä, sillä niiden osuus Suomen energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia. Tuosta kulutuksesta nipistäminen on ensiarvoisen tärkeää, Kangas kertoo.

On myytti, ettei meillä Suomessa paista tai tuule tarpeeksi.

Avainasemassa on esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen, mikä tapahtuu parhaiten remontoimalla kiinteistöjä energiatehokkaaksi ja opastamalla sen käyttäjiä energiaa säästäviin tapoihin.

 – Mitä pienempi energian kokonaiskulutus on, sitä suurempi osa energiantarpeesta voidaan kattaa päästöttömillä ja uusiutuvilla lähteillä, kuten maalämmöllä, tuulella ja auringolla, Kangas esittää.

 – Se, ettei meillä Suomessa paista tai tuule tarpeeksi, on myytti. Täällä olisi äärimmäisen hyvät lähtökohdat uusiutuvien energialähteiden tehokkaampaan hyödyntämiseen, hän puuskahtaa.

Sähköautot energiavarastoina?

Ilmastoasiantuntijan tulevaisuudenvisiossa aurinko- ja tuulivoimalla tuotettua energiaa varastoitaisiin suurissa määrin esimerkiksi sähköautojen akkuihin.

 – Uskon, että sähköautot voivat toimia tulevaisuudessa merkittävinä sähkövarastoina. Myös muita energiaan, sen tuotantoon, varastoimiseen ja käyttöön liittyviä innovaatioita olisi paljon, kunhan niitä saataisiin aikaa myöten myös käyttöön, Kangas pohtii.

 – Näen esimerkiksi sähköä käyttävien laitteiden kehittyvän energian suhteen niin älykkäiksi, että ne osaavat käyttää sitä silloin, kun se on auringonpaisteen tai tuulisen sään myötä halvinta, hän visioi.

Ilmastonmuutos nostaa maapallon keskilämpötilaa

  • Ilmastonmuutoksen seurauksena maapallon keskilämpötila nousee.
  • Ilmastonmuutos aiheuttaa esimerkiksi pahenevia sään ääri-ilmiöitä, kuten kuivuutta ja tulvia. Ilmastonmuutoksen hidastamisessa merkittävässä roolissa ovat energian säästäminen sekä energiatehokkuus.
  • Kiinteistöjen osalta avainasemaan nousevat rakennuksen uudistaminen energiatehokkaaksi ja sen käyttäjien opastaminen energiaa säästävään toimintaan.
  • Kun energiankulutus pienenee, yhä suurempi osa energiantarpeesta voidaan kattaa päästöttömillä ja uusiutuvilla energialähteillä.