Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Tulevaisuuden trendit

Tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta. Yhteiskunnassa on kuitenkin nähtävissä kehityssuuntia, jotka vaikuttavat Spondan toimintaan sekä koko kiinteistötoimialan kehitykseen. Sponda on tunnistanut toimintansa kannalta keskeisimmiksi trendeiksi kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen, kasvavan yhteisöllisyyden tarpeen ja digitalisoitumisen.

Lisää tietoa trendien vaikutuksesta Spondaan ja yhtiön ratkaisuista löytyy Megatrendit-osiosta.

kaupungistuminen.jpg

Kaupungistuminen

Maailman väestö keskittyy tulevaisuudessa yhä enemmän kaupunkialueille. Suomalaisista tällä hetkellä 70 prosenttia1 asuu kaupungeissa tai kaupunkien kehysalueilla, ja muuttoliikkeen etenkin Etelä-Suomen kasvukeskuksiin odotetaan jatkuvan. Myös Sponda keskittää kiinteistöomaisuuttaan Helsingin ja Tampereen keskusta-alueille. Kaavoituksen ja kiinteistökehityksen lisäksi toimivalla joukkoliikenteellä on keskeinen rooli kaupunkialueiden kestävässä kasvussa.

 

ilmastonmuutos.jpg

Ilmastonmuutos

Maapallon keskilämpötilan arvioidaan nousevan Suomessa jopa kuudella asteella2 vuoteen 2100 mennessä, mikäli kasvihuonekaasupäästöt kasvavat nykytahtia. Rakennettu ympäristö on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hallinnassa – ilmastonmuutoksen myötä kiinteistöihin ja toimialaan kohdistuvat energiatehokkuusvaatimukset kasvavat entisestään. Myös Spondan kiinteistökehitystoiminnassa, kiinteistöjen ylläpidossa ja käytössä ympäristövaatimuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

 

yhteisollisyys.jpg

Yhteisöllisyys

Moderni, urbaani yhteisöllisyys syntyy usein digitaalisen kanssakäymisen kautta. Ihmisillä on kuitenkin tarve kohdata myös kasvokkain – työssä ja vapaa-ajalla. Suomi on Euroopan kärkimaita etätyön tekemisessä, sillä 45 prosenttia suomalaisista tekee osan työstään työpaikan ulkopuolella3. Tulevaisuudessa erilaiset työn tekemisen tavat yleistyvät. Silloin työpaikan merkitys sosiaalisena ja viihtyisänä kohtaamispaikkana kasvaa: toimiva työympäristö tarjoaa tiloja yhdessä ideointiin sekä keskittymistä vaativiin työtehtäviin. Monitilatoimistojen on arvioitu lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta työpaikoilla4. Yhteisöllisyyden luomisessa myös kauppakeskusten rooli kasvaa entisestään.

 

 

digitalisoituminen.jpg

Digitalisoituminen

Erilaiset digitaaliset palvelut tuovat jatkossa yhä useammin helpotusta arkeen, ja tavaroita ja palveluja ostetaan tulevaisuudessa entistä enemmän verkon välityksellä. Verkkokauppa on kasvanut Suomessa merkittävästi – kolmessa vuodessa liki 20 prosenttia5. Kaupankäynnin murros tuo uusia haasteita ja mahdollisuuksia myös kivijalkakauppaan sekä kauppakeskuksille.

1TEM 2013
2 Sitra 2013
3 Eurofound 2012
4 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry
5 TNS Gallup 2014