Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2014 Spondan ydinliiketoiminta jatkui tasaisena. Vuoden aikana tehdyt kiinteistömyynnit laskivat liikevaihtoamme hieman edellisvuodesta, mutta kassavirta säilyi silti vahvana.

Toimistomarkkinoilla vajaakäyttöaste on kasvanut erityisesti Helsingissä, ja Spondankin vuokrausaste laski hieman edellisvuodesta. Spondan prime-alueisiin kuuluva pääkaupunkiseutu, erityisesti ydinkeskusta ja Ruoholahti, on kuitenkin edelleen haluttu alue. Kauppakeskusliiketoimintaa hankaloittaa kuluttajien varsin alhainen luottamus talouteen, mutta pientä positiivista käännettä on kuitenkin havaittavissa. Vaikeasta tilanteesta huolimatta onnistuimme säilyttämään kauppakeskusten vuokrausasteen vuoden 2013 tasolla, ja jopa nostamaan sitä hieman.

Omistus keskittyy pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle

Jatkoimme vuonna 2013 päivitetyn strategiamme toteuttamista. Myimme osuutemme kolmessa kiinteistörahastossa sekä noin puolet logistiikkakiinteistösalkusta Certeum Oy:lle. Kauppa oli merkittävä sekä Spondalle että Suomen kiinteistömarkkinalle.

Myimme vuoden aikana myös suurimman osan Turussa sijanneista kiinteistöistämme. Kauppojen myötä kiinteistöomistuksemme keskittyy yhä vahvemmin strategisesti tärkeille alueillemme, eli pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle.

Kehityshankkeet nostavat kiinteistöjen laatua

Kiinteistökehitystoimintamme oli vilkasta vuonna 2014, varsinkin vallitsevaan taloustilanteeseen nähden. Suurimmat hankkeet vuonna 2014 olivat Helsingissä Lassilaan ja Ilmalaan rakennettavat kaksi uutta toimistotaloa. Lisäksi tekeillä oli suuria korjausinvestointeja, joiden ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme yhä laadukkaampia tilaratkaisuja. Kiinteistöportfoliomme laadun parantaminen nostaa kiinteistökantamme tasoa ja laskee sen riskiä.

Vuonna 2015 valmistuu kaksi uudisrakennuskohdetta ja kaksi laajaa perusparannushanketta. Kohteiden ennakkovuokrausasteet ovat korkeita, ja ne tuovat arvokkaan lisän Spondan liikevaihtoon ja kiinteistökantaan. Tavoitteemme on aloittaa ainakin yksi uusi kiinteistökehitysprojekti vuoden 2015 aikana.

Työnteon muutokset haastavat kiinteistöalan

Kiinteistötoimialan tulevaisuuteen sisältyy paljon kysymyksiä. Muun muassa muutokset työn tekemisen tavoissa, toimitilatarpeissa sekä kaupunkien kehityksessä yleisemminkin asettavat alan toimijat uusien haasteiden eteen. On arvioitava, miten kiinteistöjä käytetään tulevaisuudessa ja mitkä alueet tulevat kasvamaan. Meidän täytyy pystyä pohtimaan eri vaihtoehtoja avoimin mielin ja mahdollisimman monipuolisesti. Esimerkiksi vanhan logistiikkakiinteistön muuttaminen asuinkäyttöön voi olla kaikkien kannalta järkevää. Tällaisten hankkeiden edistäminen edellyttää sujuvaa yhteistyötä muun muassa yritysten ja julkishallinnon välillä.

Uskon, että kiinteistöomistuksen keskittäminen pääkaupunkiseudun ja Tampereen kasvaville talousalueille osoittautuu hyväksi strategiaksi. Spondalla on hyvä kiinteistökanta sekä kyky muuttaa toimitiloja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Lisäksi meillä on muutoskykyä – tahdomme sekä kehittää kiinteistöjä että kehittyä yhtiönä.

Suurin kiitos yhtiömme kehittymisestä kuuluu henkilöstöllemme, jolla on korkea ammattitaito ja halua ajatella asioita toimialan totuttujen konventioiden ulkopuolella. Kiitän myös osakkeenomistajiamme luottamuksesta Spondaa kohtaan ja asiakkaitamme hyvästä kumppanuudesta. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2015.

Kari Inkinen
toimitusjohtaja