Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Sponda vuonna 2015        

Ennusteiden mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2015 hieman edellisvuodesta, 0,9 prosenttia (2014: 0,1 %). Sponda arvioi, että vuokramarkkina tulee edelleen olemaan tiukka. Toisaalta markkinatilanne tukee kiinteistökehityshankkeiden toteuttamista, sillä rakentamiseen löytyy resursseja ja kustannukset ovat suhteellisesti alhaisemmat.

Spondan toiminnan painopisteet vuodelle 2015:

  • Säilyttää taloudellinen vuokrausaste vähintään vuoden 2014 lopun tasolla.
  • Jatkaa ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myyntejä.
  • Ylläpitää tasaista osingonmaksukykyä.
  • Aloittaa vähintään yksi uusi kiinteistökehityshanke. Neljä suurta kiinteistökehityshanketta saadaan päätökseen vuonna 2015.

Taloudelliset tavoitteet

Spondan pitkän aikavälin tavoite on pitää yhtiön omavaraisuusaste yli 40 prosentissa. Vuoden 2014 lopussa omavaraisuusaste oli 41 prosenttia (2013: 41). Sponda jakaa osinkona noin 50 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta kuitenkin ottaen huomioon taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet.

Näkymät vuodelle 2015

Nettotuotot

Sponda arvioi nettotuottojen vuonna 2015 olevan 158–168 miljoonaa euroa. Arvio perustuu yhtiön näkemykseen myyntien toteutumisesta sekä vuokrauksen kehityksestä kuluvan vuoden aikana.

EPRA Earnings (Operatiivinen tulos)

Sponda arvioi yhtiön oikaistun operatiivisen tuloksen (EPRA Earnings) olevan 95–105 miljoonaa euroa vuonna 2015. Näkymä perustuu nettotuottojen kehitykseen ja yhtiön arvioon rahoituskulujen kehityksestä.