Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Strategia

Kannattavaa kasvua kiinteistöomistusta keskittämällä

Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöjä Helsingissä ja Tampereella. Sponda hakee kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä ja kiinteistöjen ostoilla Suomessa.

Spondan strategian päätavoitteet ovat liiketoimintarakenteen yksinkertaistaminen, aiempaa keskitetympi kiinteistöomistaminen sekä kannattava kasvu. Yhtiön toiminta painottuu toimistokiinteistöihin, kauppakeskuksiin ja niitä palvelevaan kiinteistökehitykseen. Alueellisesti Sponda keskittyy prime-alueille pääkaupunkiseudulle – erityisesti ydinkeskustaan ja Ruoholahteen – sekä Tampereelle. Kiinteistöomistuksen keskittäminen strategisesti tärkeille alueille, joilla Spondalla on ennestään vahva asema, antaa yhtiölle paremmat edellytykset kehittää markkinatuntemustaan ja kasvaa kannattavasti.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Sponda luopuu Venäjä-liiketoiminnoista, logistiikkakiinteistöistä sekä Turun kiinteistöomistuksesta 2–4 vuoden sisällä. Vuonna 2014 Sponda myi strategian mukaisesti osuutensa kolmessa kiinteistörahastossa sekä puolet logistiikkakiinteistöistään.

Strategisten linjausten lisäksi Spondan kiinteistöomistusten ja -ostojen valintaperusteita ovat muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuus, muuntojoustavuus ja hyvä sijainti keskeisillä paikoilla, julkisen liikenteen yhteyksien varrella.

Strategiset painopistealueet

Spondan strategiset painopistealueet ovat asiakaskokemus ja ympäristövastuu. Spondan Energiatehokkuusohjelmaan kuuluvien kiinteistöjen energiankulutus on laskenut tavoitteiden mukaisesti. Myös kiinteistöissä syntyvästä jätteestä yhä suurempi osa päätyy hyötykäyttöön. Asiakassuhteissa Sponda pyrkii vuorovaikutteiseen kumppanuuteen. Asiakaskokemuksen kehittämistä tukevan prosessinsa avulla yhtiö pyrkii löytämään asiakkaan kannalta parhaat toimintatavat.

Ympäristövastuu on kiinteä osa kaikkea Spondan toimintaa. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää ympäristöasiantuntijuuttaan ja jakaa osaamistaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.