Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Kiinteistöjen sijainti

Sponda ottaa kiinteistösijoituspäätöksissään huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Yhtiö keskittää kiinteistöomistustaan kaupunkien keskeisille paikoille ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien äärelle, mikä auttaa vähentämään kiinteistöjen käytönaikaista ympäristökuormitusta.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet:

  • Ympäristön hyvinvoinnin huomioiminen kiinteistösijoituksista päätettäessä
  • Kiinteistöomistuksen keskittäminen kaupunkeihin julkisen liikenteen äärelle
  • Kiinteistöomistuksen keskittäminen prime-alueille
  • Investoinnit kiinteistöomaisuuteen

Miksi tämä on prioriteetti?

Spondalle kiinteistöjen keskeinen sijainti on strateginen valinta: yhtiö keskittää kiinteistöomistustaan pääkaupunkiseudun ja Tampereen keskeisille paikoille, hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varrelle. Noin 75 prosenttia Spondan kiinteistöistä sijaitsee näillä alueilla. Yhtiön rakennushankkeissa huomioidaan itse rakennuksen lisäksi lähimpäristö ja kiinteistön liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Spondan sijoitusstrategia on kestävä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Hyvä saavutettavuus on yhä useammalle yritykselle keskeinen tekijä toimitilapäätöksiä tehtäessä. Se nähdään sekä keinona helpottaa asiakkaiden ja työntekijöiden liikkuvuutta että mahdollisuutena vähentää työpaikkaliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Vilkkaasti liikennöidyillä alueilla sijaitsevat yritykset saavat kilpailuetua myös näkyvyydestä.

Kaupunkien keskusta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen kysyntä ja vuokratasot ovat vakaampia myös taloudellisesti epävarmoina aikoina. Strategiansa mukaisesti Sponda pyrkii keskittämään kiinteistöomistuksensa Helsingin ja Tampereen keskusta- ja kasvualueille ja luopumaan haja-asutus- tai reuna-alueilla sijaitsevista kiinteistöistä.

Sijainti on yksi toimitilarakennusten ympäristösertifioinnin kriteereistä. BREEAM® ja LEED® -sertifiointiprosesseissa huomioidaan kiinteistön käyttämän energian lisäksi muun muassa julkisen liikenteen toimivuus ja polkupyörille varatut pysäköintimahdollisuudet.

Sponda rakennuttaa uudiskohteet osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta, jolloin ympäristön huomioiminen korostuu.

Lue lisää kiinteistöjen sijainnista