Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Asiakaskokemuksen parantaminen

Spondassa asiakaskokemus koostuu asiakkaan tarpeita vastaavista ja viihtyisistä toimitiloista sekä asiantuntevasta asiakaspalvelusta. Sponda pyrkii luomaan asiakassuhteista pitkäaikaisia ja vuorovaikutteisia kumppanuuksia.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet:

  • Asiakkaan toimintaa tukevat työympäristöt ja kiinteistöjen palvelut
  • Sisäympäristön viihtyisyys
  • Asiakkaan turvallisuus ja terveys
  • Asiakkaan vastuullisuustavoitteiden tukeminen

Miksi tämä on prioriteetti?

Asiakaskokemuksen merkitys kiinteistöalalla tulee jatkossa korostumaan entisestään, kun toimitiloja etsivät yritykset kiinnittävät yhä enemmän huomiota myös muuhun kuin neliöhintoihin. Muun muassa työkulttuurin murros, ostokäyttäytymisen muutokset sekä tietoisuus ympäristövaikutuksista kasvattavat toimitiloille ja niiden tarjoajille asetettuja vaatimuksia.

Asiakaskokemuksen kannalta avainasemassa ovat toimivat ja laadukkaat toimitilat sekä ammattitaitoinen henkilöstö, joka ymmärtää asiakkaan tarpeita. Sponda tarjoaa viihtyisiä ja muunneltavia työympäristöjä, jotka tukevat asiakkaan omaa liiketoimintaa. Toimitila-asiakkaiden turvallisuus ja terveys pyritään varmistamaan panostamalla sisäympäristön viihtyisyyteen, eli siisteyteen, ilmanlaatuun ja lämpöolosuhteisiin.

Kiinteistöalalla asiakassuhteet ovat tyypillisesti pitkiä: toimitilojen hakuun käytetään aikaa ja vuokrasopimukset solmitaan vuosiksi eteenpäin. Sponda pyrkii luomaan asiakassuhteista yksisuuntaisen vuokralaissuhteen sijasta vuorovaikutteisia ja pitkäaikaisia kumppanuuksia. Siten asiakas pääsee parhaiten hyötymään Spondan vahvuuksista, eli henkilöstön ammattitaidosta ja laajasta toimitilatarjonnasta.

Vuoden 2014 lopulla Spondalla oli 1 887 asiakasta ja vuokrasopimuksia 2 923 kappaletta. Yhtiön suurimmat asiakastoimialat olivat julkinen sektori sekä kauppa- ja pankkisektori.

Asiakaspalveluun panostetaan jatkuvasti

Asiakaskokemus alkaa usein jo ennen asiakassuhteen alkamista, asiakkaan etsiessä erilaisia toimitilavaihtoehtoja ja -tarjoajia. Spondan tavoitteena onkin olla helposti lähestyttävissä eri kanavissa, ja erilaisia asiakaspalvelun muotoja kehitetään jatkuvasti.

Vuokrasuhteen aikana korostuvat kiinteistön palvelut, asiakassuhteen jatkuva kehittäminen ja tiivis yhteydenpito. Tavoitteena on, että asiakas voi keskittyä omaan liiketoimintaansa Spondan huolehtiessa kaikista kiinteistöön liittyvistä palveluista yhteistyössä kiinteistöjen hoidosta vastaavien yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Asiakkaat toimialoittain 2014

Toimiala % vuokratuotosta 
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 6,5
Energia 0,5
Julkinen sektori 12,9
Kauppa 25,4
Koulutus 1,3
Logistiikka/Liikenne 3,7
Majoitus ja ravitsemustoiminta 5,1
Media/Kustantaminen 4,1
Muut palvelut 14,2
Pankki/Sijoitus 10,5
Rakentaminen 1,2
Teollisuus/Valmistus 4,0
Terveydenhuolto 4,9
Tietoliikenne 5,6
Muut 0,3

10 suurinta vuokralaista 2014

Suomen valtio
Kesko-konserni
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy
Danske Bank Oyj
Espoon Kaupunki / Tilakeskus liikelaitos
Sanoma Media Finland Oy
Diacor terveyspalvelut Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj
Elisa-konserni
Evli Pankki Oyj