Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Spondability

Vastuullisuus on olennainen osa Spondan strategiaa ja jokapäiväistä toimintaa, ja sillä vahvistetaan yhtiön kannattavuutta ja pitkäaikaisia toimintaedellytyksiä. Spondan tavoitteita ovat yhtiön arvon kasvattaminen, kestävän toiminnan takaaminen sekä yhtiön jatkuva kehittäminen. Kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta vastuullisuuteen viestii termi Spondability.

Yhtiön strategisille painopistealueille – ympäristövastuu ja asiakaskokemuksen johtaminen – on asetettu vuosittaiset tavoitteet ja määritelty keskeiset toimenpiteet. Yhtiön johtoryhmä ja hallitus seuraavat tavoitteiden saavuttamista ja toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti.

Sponda kannustaa henkilöstöään ympäristövastuun ja asiakaskokemuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä kaksi painopistealuetta ovat osa kaikkia spondalaisia koskevaa tulospalkkiojärjestelmää.

Spondability vuonna 2014

Spondan suurin vastuullisuustyön kehitysaskel vuonna 2014 oli yhtiön vastuullisuusprioriteettien päivittäminen yhtiön toteuttaman olennaisuusanalyysin avulla. Spondan vastuullisuusprioriteetit ovat: energia- ja ympäristötehokkuus, kiinteistöjen sijainti, asiakaskokemuksen parantaminen, henkilöstöön panostaminen, läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta sekä alan eteenpäin vieminen.

Vuonna 2014 Sponda laati eettisen toimintaohjeen, Code of Conductin, joka luo perustan yhtiön vastuullisuustyölle ja sen johtamiselle sekä sidosryhmäyhteistyölle. Code of Conduct on hyväksytty yhtiön johtoryhmässä sekä hallituksessa. Lisäksi Sponda allekirjoitti vuonna 2014 YK:n Global Compact aloitteen ja sitoutui toiminnassaan noudattamaan sen kymmentä vastuullisuusperiaatetta liittyen ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan.

Spondan riskienhallinnan prosessiin lisättiin vuonna 2014 ympäristövastuun painotusta, kun ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet Spondan toimintaan liittyen otettiin osaksi yrityksen säännöllistä riskiarviota.

Alan edelläkävijänä Sponda haluaa jatkuvasti kehittää taloudellisen raportoinnin lisäksi myös vastuullisuusraportointiaan. Vuonna 2014 yhtiö raportoi vastuullisuustyöstään Global Reporting Initiativen (GRI) G4 -raportointiohjeiston mukaisesti. Sponda sai vuonna 2014 myös kansainvälistä tunnustusta ympäristö- ja yritysvastuun raportoinneistaan. Yhtiö oli Pohjoismaiden paras kiinteistösijoitusyhtiö Carbon Disclosure Project (CDP) -arvioinnissa ja saavutti toistamiseen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -tutkimuksessa Green Star -tunnustuksen.

Vuonna 2014 Sponda laati eettisen toimintaohjeen, joka luo perustan yhtiön vastuullisuustyölle.