Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Liiketoimintayksiköt lyhyesti

Sponda on organisoitu kolmeen liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt, Kiinteistökehitys ja Venäjä.

Sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöt-liiketoimintayksikkö jakautuu kolmeen segmenttiin: Toimistokiinteistöt, Kauppakeskukset ja Logistiikkakiinteistöt. Liiketoimintayksikkö vuokraa toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkatiloja sekä ostaa ja myy kiinteistöjä Suomessa.

Toimistokiinteistöt sijoittuvat pääosin Helsingin ydinkeskustaan, pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Kauppakeskukset sijaitsevat Helsingissä sekä Tampereen ja Oulun talousalueilla. Suurin osa logistiikkakiinteistöistä sijaitsee pääasiassa pääkaupunkiseudulla.

Strategiansa mukaisesti yhtiö suunnittelee luopuvansa koko logistiikkakiinteistöportfoliosta sekä Turun kiinteistöomistuksesta 2–4 vuoden aikana. Jatkossa yhtiö keskittyy toimistotiloihin ja kauppakeskuksiin Helsingissä ja Tampereella. 

Vuoden 2014 keskeiset tunnusluvut

 

Toimisto-

kiinteistöt  

Kauppa-

keskukset

 Logistiikka-

kiinteistöt

Nettotuotot, M€ 103,0 35,2 18,9
Vuokrausaste, % 88,5 91,2 64,9
Vuokrattava pinta-ala, m² 766 500 151 000 248 500
Osuus Spondan kiinteistökannasta käyvän arvon mukaan, % 59 23 7

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys-liiketoimintayksikkö vastaa yhtiön kiinteistökehityshankkeista Suomessa. Toimitiloja kehitetään kiinteistökannan uudistuksilla tai rakennuttamalla uusia tiloja Spondan omistamille maa-alueille. Tämän lisäksi markkinoilta etsitään aktiivisesti kiinteistökehityskohteita.

Vuoden 2014 keskeiset tunnusluvut

Investoinnit, M€ 21,1
Kiinteistökehityssalkun tasearvo, M€ 133,1
Osuus Spondan kiinteistökannasta käyvän arvon mukaan, % 4

Venäjä

Spondan Venäjä-liiketoimintayksikkö vuokraa, hallinnoi ja kehittää toimitiloja yritysten ja yhteisöjen käyttöön Venäjällä. Sponda omistaa Moskovan ja Pietarin alueilla kolme toimistokiinteistöä, kaksi kauppakeskusta ja logistiikkakiinteistön, sekä kaksi maa-aluetta. Strategian mukaisesti Venäjä-liiketoiminnoista suunnitellaan luovuttavan tulevien 2–4 vuoden aikana.

Vuoden 2014 keskeiset tunnusluvut

Nettotuotot, M€ 15,8
Vuokrausaste, % 90,4
Vuokrattava pinta-ala, m² 44 500
Maa-alueet, ha 66,0
Osuus Spondan kiinteistökannasta käyvän arvon mukaan, % 7

Kiinteistörahastot

Sponda oli vähemmistöosakkaana neljässä kiinteistörahastossa 30.9.2014 saakka. Syyskuun 2014 lopussa Sponda myi Sponda Fund I, Sponda Fund II ja Sponda Fund III yhtiöosuudet Certeum Oy:lle.

Avainluvut          
  2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto, M€ 4,9 6,8 6,5 6,4 7,2
Ylläpitokulut, M€ -0,8 -1,6 -1,3 -1,4 -1,5
Nettotuotot, M€ 4,1 5,2 5,2 5,0 5,7

 

Rahastojen hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet 1-12/2014 1-12/2013
Hallintopalkkiot   4,9 6,8
Rahastojen realisoituneet voitot 5,5 10,7
Yhteensä   10,4 17,5