Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Kiinteistöomaisuus

Spondan sijoituskiinteistöt yhteensä 1.1.–31.12.2014, M€

  Yhteensä Toimisto-
kiinteistöt
Kauppa-
keskukset
Logistiikka-
kiinteistöt
Kiinteistö
-kehitys
Venäjä
Vuokratuotot 240,9 141,7 45,8 30,8 0,4 22,2
Ylläpitokulut -69,4 -38,8 -10,6 -11,8 -1,8 -6,4
Nettovuokratuotot 171,5 103,0 35,2 18,9 -1,4 15,8
             
Sijoituskiinteistöt 1.1.2014 3 253,3 1 753,3 717,5 426,5 108,2 247,8
Aktivoidut korot 2014 0,3 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0
Hankinnat 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investoinnit 64,0 36,5 4,7 1,3 21,1 0,4
Siirrot segmenttien välillä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Myynnit -236,6 -19,9 0,0 -216,7 0,0 0,0
Käyvän arvon muutos -3,9 18,5 3,8 -6,0 3,6 -23,8
Sijoituskiinteistöt 31.12.2014 3 142,1 1 853,5 726,0 205,1 133,1 224,4
             
Käyvän arvon muutos % -0,1 1,1 0,5 -1,4 3,3 -9,6
             
Painotettu laskennassa käytetty
keskimääräinen tuottovaatimus-%
6,61 6,34 5,72 8,32 0,00 10,21
Painotettu laskennassa käytetty
keskimääräinen tuottovaatimus-% Suomi
6,33          
             
Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon  42,0 34,4 4,7 2,4 0,1 0,4
Kiinteistökehitys 22,0 2,1 0,0 -1,1 21,0 0,0
Hankinnat 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Myynnit -236,6 -19,9 0,0 -216,7 0,0 0,0
Investoinnit yhteensä -107,6 81,6 4,7 -215,4 21,1 0,4

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetyt arvoilla painotetut keskimääräiset tuottovaatimukset 31.12.2014

 

Ydinkeskusta

Muu Helsinki

Espoo/Vantaa

Muu Suomi

Venäjä

Toimistot ja liiketilat, %

5,5

6,2

8,4

7,0

10,2

Logistiikka, %

 

8,0

8,5

11,8

11,0

Kauppakeskusten keskimääräinen tuottovaatimus oli 5,7 prosenttia

Herkkyysanalyysi

Sijoituskiinteistökannan käyvän arvon, M€ ja %

    -10 %  -5 %  0 % 5 %  10 % 
    Muutos, M€ Muutos, % Muutos, M€ Muutos, % M€ Muutos, M€ Muutos, % Muutos, M€ Muutos, %
Tuottovaatimus 332 10,6 157 5,0 0 -143 -4,6 -272 -8,7
Vuokratuotot (sopimusvuokrat) -85 -2,7 -43 -1,4 0 42 1,3 84 2,7
Hoitokulut 85 2,7 42 1,3 0 -43 -1,4 -86 -2,8
Taloudellinen käyttöaste (1. laskentavuosi) -25 -0,8 -13 -0,4 0 12 0,4 24 0,8

Herkkyysanalyysi on tehty laskemalla Suomen sijoituskiinteistöt massalaskentana 15 vuoden ja Venäjän kiinteistöt 10 vuoden kassavirtalaskelmalla.
Muutokset tuottovaatimuksiin ja taloudellisiin käyttöasteisiin on laskettu keskimääräisille luvuille. Analyysiin sisältyy vain kassavirtaa tuottavat sijoituskiinteistöt.