Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Strategian toteuttaminen vuonna 2014

Vuonna 2014 Sponda toteutti strategiaansa onnistuneesti myymällä osuutensa kolmessa kiinteistörahastossa sekä noin puolet logistiikkakiinteistöportfoliostaan, 12 kiinteistöä, Certeum Oy:lle. Sponda jäi kaupan myötä Certeumin osaomistajaksi 38 prosentin osuudella. Tavoitteena on luopua omistusosuudesta tulevaisuudessa. Lisäksi Sponda myi vuoden 2014 aikana suurimman osan Turussa sijainneista kiinteistöistään.

Myynnit tukevat Spondan strategian mukaista liiketoimintarakenteen yksinkertaistamista ja kiinteistöomistuksen keskittämistä pienemmän riskin prime-kiinteistöihin pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Myynneistä saatuja varoja käytettiin pääasiassa kiinteistökehitysprojekteihin, uuden toimistokiinteistön hankintaan Tampereelta sekä velkojen maksuun.

Pääosin kiinteistömyynneistä johtuen Spondan liikevaihto ja nettotuotot laskivat vuodesta 2013. Vuonna 2014 liikevaihto oli 246,7 miljoonaa euroa (2013: 264,3) ja nettotuotot olivat 176,0 miljoonaa euroa (190,9). Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Spondan taloudellinen vuokrausaste laski vain hieman vuoden 2013 lopun tasolta, ja kassavirta säilyi vahvana. Sponda saavutti myös tavoitteensa tasaisesta osingonmaksusta ja omavaraisuusasteen pitämisestä yli 40 prosentissa. Vuoden 2014 lopussa omavaraisuusaste oli 41 prosenttia.

Kiinteistökehityshankkeet etenevät aikataulussa

Spondan kiinteistökehityshankkeet etenivät aikataulussa vuonna 2014. Merkittävimmät käynnissä olevat uudiskohteiden rakennushankkeet ovat Helsingin Ilmalaan ja Lassilaan rakennettavat uudet toimistokiinteistöt. Lisäksi käynnissä oli kaksi laajaa kiinteistöjen peruskorjausta. Valmistuessaan kiinteistökehityshankkeet vahvistavat yhtiön tasetta ja tuovat kannattavaa kasvua.                                                              

Toimenpide   

 

Strateginen vaikutus

Muutos liiketoimintarakenteessa

 

 

Sponda myi 12 logistiikkakiinteistöä ja osuutensa Sponda Fund I, Sponda Fund II ja Sponda Fund III -kiinteistörahastoista Certeum Oy:lle.

 

Kaupan myötä Sponda luopui kiinteistörahastoliiketoiminnasta ja pienensi logistiikkaportfoliotaan. Kauppa tukee liiketoimintarakenteen yksinkertaistamista ja aiempaa keskitetympää kiinteistöomistamista sekä kannattavaa kasvua.

Myydyt ja ostetut kohteet

 

 

Sponda vähensi kiinteistöomistustaan Turussa, ja vuoden 2014 lopussa Sponda omisti kaupungissa vain kaksi kiinteistöä.

 

Kiinteistöjen myynti on osa Spondan strategian toteutusta, jossa kiinteistöomistamista keskitetään Helsingin ydinkeskustaan ja pääkaupunkiseudulle sekä Tampereelle.

Sponda osti Tampereen keskustasta osoitteessa Åkerlundinkatu 11 A–D sijaitsevan toimistokiinteistön.

 

Kiinteistön osto vahvistaa Spondan strategian mukaista kiinteistöomistusta Tampereen keskustassa.

Kiinteistökehitys

 

 

Helsingin Ilmalaan rakennettavan Ilmalanrinne-toimistotalokokonaisuuden rakennustyöt käynnistettiin keväällä 2014.

 

Matalaenergiakohteeksi rakennettava uudisrakennus kasvattaa Spondan kiinteistöomistusta kaupunkien kasvavilla alueilla, erinomaisten julkisten yhteyksien äärellä.

Ratinan kauppakeskushankkeen suunnittelu Tampereen keskustaan eteni.

 

Hankkeen eteneminen tukee strategian mukaista kiinteistöomistuksen keskittämistä Tampereelle.

Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän varrelle Helsingin Lassilaan rakennettavan toimistotalo Estradin työt etenivät, ja kohde valmistuu kesällä 2015.

 

Erinomaisten julkisten kulkuyhteyksien varrella sijaitseva uusi toimistotalo vahvistaa Spondan energiatehokasta toimitilakantaa strategisesti merkittävällä alueella.

Ruoholahdessa, Porkkalankatu 20:ssä sijaitsevan Sanoma Magazines Finland Oy:n ja Sanoma Pro Oy:n tulevan toimistotalon ajanmukaistamishanke jatkui. Hanke valmistuu keväällä 2015.

 

Ruoholahden erinomaisten julkisten kulkuyhteyksien varrella sijaitseva toimistotalo on osa Spondan energiatehokasta toimitilakantaa strategisesti merkittävällä alueella.

Jälleenrahoitus ja muut rahoitusjärjestelyt

 

 

Sponda Oyj allekirjoitti sopimuksen Pohjola Pankki Oyj:n kanssa 100 miljoonan euron vakuudettomasta 5-vuotisesta lainasta.

 

Laina käytetään kokonaisuudessaan normaalisti marraskuussa 2015 erääntyvän syndikoidun lainan lyhentämiseen.

Sponda Oyj allekirjoitti sopimuksen Swedbank AB (publ), Finnish Branch:n kanssa 100 miljoonan euron vakuudettomasta 5-vuotisesta lainasta.

 

Laina käytetään kokonaisuudessaan normaalisti marraskuussa 2015 erääntyvän syndikoidun lainan lyhentämiseen.

Liiketoiminnan kehitys: vastuullisuus, ympäristö ja asiakaskokemus

 

 

Sponda päivitti vastuullisuusprioriteettinsa yhtiön toteuttaman olennaisuusanalyysin avulla.

 

Toiminnan kannalta olennaiset vastuullisuusteemat tukevat entistä paremmin Spondan strategian toteutumista.

Sponda laati eettisen toimintaohjeen, Code of Conductin. Lisäksi Sponda allekirjoitti YK:n Global Compact -aloitteen.

 

Code of Conduct ja Global Compact luovat perustan yhtiön vastuullisuustyölle ja sen johtamiselle sekä yhtiön sidosryhmätyölle.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet otettiin osaksi Spondan säännöllistä riskiarviota.

 

Ympäristövastuun painotus Spondan riskienhallinnan prosessissa lisääntyy. Ympäristövastuu on yksi Spondan strategisista painopistealueista.

Sponda toteutti asiakkailleen palvelukokemustutkimuksen sekä laadullisen asiakassuhdetutkimuksen.

 

Tutkimusten avulla Sponda kehittää asiakaspalautteen keräämistä ja hyödyntämistä.

Sponda aloitti asiakastilanteen ennakoinnin kehitysprojektin, jossa keskeisessä roolissa on vuonna 2014 käyttöönotetun CRM-järjestelmän jatkokehitystyö.

 

CRM-järjestelmän jatkokehitys parantaa asiakastiedonhallintaa, jonka avulla voidaan kehittää asiakaspalvelua.

Sponda sai GRESB:n tutkimuksessa jo toista vuotta peräkkäin Green Star-tunnustuksen. Erityistä tunnustusta Sponda sai yritysvastuun johtamisesta sekä riskien ja mahdollisuuksien hallinnasta.

 

Hyvä yritysvastuun johtaminen ja raportointi mahdollistavat Spondan strategisten tavoitteiden saavuttamisen.

Sponda oli vuonna 2014 Pohjoismaiden paras kiinteistösijoitusyhtiö ilmastoraportoinnistaan Carbon Disclosure Project (CDP) -arvioinnissa.

 

Ympäristövastuu on yksi Spondan strateginen painopistealue. Sponda pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan ilmastonmuutoksen torjuntaan kiinteistöjensä energiatehokkuutta parantamalla ja ympäristövaikutuksia pienentämällä.