Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Voitonjakoehdotus sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Ehdotus tappiota koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 744.888.416,71 euroa, josta tilikauden tappio on -1.199.487,34 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2014 maksetaan 0,19 euroa/osake.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Helsingissä 5. päivänä helmikuuta 2015

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

SPONDA OYJ

Hallitus

Kaj-Gustaf Bergh Christian Elfving Paul Hartwall
Juha Laaksonen Leena Laitinen Arja Talma
Raimo Valo Kari Inkinen, Toimitusjohtaja