Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Sponda Oyj:n osakepääoma 31.12.2014 oli 111 030 185 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 283 075 462 kpl. Spondan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, missä kaupankäyntitunnus on SDAIV. Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Spondalla on ääni- ja osinko-oikeuksiltaan yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni. Yhtiön hallussa ei ollut Spondan osakkeita.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Spondan osakkeilla käytiin kauppaa useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Osinkopolitiikka

Sponda Oyj jakaa osinkona noin 50 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta kuitenkin ottaen huomioon taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet.

Osakkeenomistajat

Spondalla oli vuoden 2014 lopussa 8 841 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia oli 51,3 prosenttia osakkeista ja äänistä, sekä ulkomaalaisia ja hallintarekisteröityjä yhteensä 52,9 prosenttia osakkeista ja äänistä.

Liputusilmoituksia ei tehty vuonna 2014.

Osakkeen vaihto ja kurssikehitys

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi vuonna 2014 oli 3,68 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 4,10 euroa ja alin 3,25 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 73,4 miljoonaa kappaletta 270,3 miljoonalla eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2014 oli 3,62 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 1 024,7 miljoonaa euroa.

Voimassa olevat valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 19.3.2014 hallituksen omien osakkeiden hankintaan, ja valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella.

Rekisteröidyn osakeomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2014

 

Osakkeiden määrä, kpl

Osuus osakkeista, %

Julkisyhteisöt

32 083 420

11,3

Hallintarekisteröidyt

145 149 978

51,3

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä

31 044 886

11,0

Kotitaloudet

21 457 199

7,6

Yritykset yhteensä

45 713 075

16,1

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt yhteensä

3 019 010

1,1

Ulkomaat yhteensä

4 607 894

1,6

Osakkeita yhteensä

283 075 462

100,0

 

20 suurinta omistajaa 31.12.2014

   

Osakkeita

% osakkeista

1

Oy PALSK Ab

42 163 745

14,89

2

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

29 083 070

10,27

3

HC Fastigheter Holding Oy Ab

28 484 310

10,06

4

Valtion Eläkerahasto

2 550 000

0,9

5

Folketrygdfondet

2 050 733

0,72

6

Odin Eiendom

901 243

0,32

7

Erikoissijoitusrahasto Visio Allocator

800 000

0,28

8

Norvestia Oyj

728 517

0,26

9

Odin Eiendom I

590 495

0,21

10

Elinkorkolaitos Hereditas

540 000

0,19

11

Paju Markku Juhani

538 467

0,19

12

Bnp Arbitrage

459 301

0,16

13

Yleisradion Eläkesäätiö S.r.

450 000

0,16

14

Sijoitusrahasto Tapiola Suomi

431 336

0,15

15

Inkinen Kari

414 563

0,15

16

I.A. von Julins STB

395 000

0,14

17

Siuko Taavi Paavali

370 000

0,13

18

Sr Arvo Finland Value

265 000

0,09

19

FIM rahastot

252 077

0,09

20

Nordea rahastot

249 420

0,09

 

 

 

 

 

Yhteensä

111 717 277

39,47

 

Muut

171 358 185

60,53

 

Kaikki yhteensä

283 075 462

100,00

 

Hallintarekisteröidyt

145 149 978

51,28

 

Osakkeenomistajia yhteensä

8 841

 

Osakkeiden omistusmääräjakauma 31.12.2014

 

Omistajia kpl

Omistajia %

Arvo-osuusmäärä kpl

Arvo-osuusmäärä %

Äänimäärä kpl

Äänimäärä %

1−100

661

7,48

38 526

0,01

38 526

0,01

101−500

2 425

27,43

758 604

0,27

758 604

0,27

501−1 000

1 673

18,92

1 294 651

0,46

1 294 651

0,46

1001−5 000

3 191

36,09

7 643 352

2,70

7 643 352

2,70

5 001−10 000

458

5,18

3 326 548

1,18

3 326 548

1,18

10 001−50 000

335

3,79

6 560 894

2,32

6 560 894

2,32

50 001−100 000

50

0,57

3 517 014

1,24

3 517 014

1,24

100 001−500 000

32

0,36

6 937 627

2,45

6 937 627

2,45

500 001

16

0,18

252 998 246

89,37

252 998 246

89,37

Yhteensä

8 841

100,00 

283 075 462

100,00

283 075 462

100,00

             

joista hallintarekisteröityjä

   

145 149 978

51,28

145 149 978

51,28

Odotusluettelolla yhteensä

 

 

0

0,00

0

0,00

Yhteistilillä

   

0

0,00

0

0,00

Erityistileillä yhteensä

   

0

0,00

0

0,00

Liikkeeseenlaskettu määrä

   

283 075 462

100,00

283 075 462

100,00