Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
M€ Liite Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleen-arvostus-rahasto Muun oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voitto-varat Yhteensä Määräys-vallatto-mien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 111,0 159,5 433,8 -32,3 0,6 186,1 2,3 585,0 1 445,9 1,7 1 447,7
Laaja tulos
Tilikauden tulos 103,1 103,1 0,0 103,1
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 0,0 0,0 0,0
Rahavirran suojaukset 10,8 10,8 10,8
Muuntoerot -0,4 -0,4 -0,4
Verokannan muutos, uudelleenarvostusrahasto 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä 10,8 0,0 -0,4 103,0 113,5 0,0 113,5
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -48,1 -48,1 -48,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -48,1 -48,1 -48,1
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan takaisinosto -92,1 -0,7 -92,8 -92,8
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan maksetut korot -11,0 -11,0 -11,0
Muutos -0,1 -0,1 0,0 -0,1
Oma pääoma 31.12.2013 111,0 159,5 433,8 -21,5 0,7 94,0 1,9 628,1 1 407,5 1,8 1 409,3
M€ Liite Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleen-arvostus-rahasto Muun oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voitto-varat Yhteensä Määräys-vallatto-mien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 111,0 159,5 433,8 -21,5 0,7 94,0 1,9 628,1 1 407,5 1,8 1 409,3
Laaja tulos
Tilikauden tulos 73,6 73,6 0,0 73,6
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -0,1 -0,1 -0,1
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä
-1,1 -1,1 -1,1
Rahavirran suojaukset -12,5 -12,5 -12,5
Muuntoerot -1,5 -1,5 -1,5
Tilikauden laaja tulos yhteensä -13,6 -1,5 73,4 58,3 0,0 58,3
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -51,0 -51,0 -51,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -51,0 -51,0 -51,0
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan maksetut korot -5,1 -5,1 -5,1
Muutos 0,0 0,0 0,0
Oma pääoma 31.12.2014 111,0 159,5 433,8 -35,1 0,7 94,0 0,4 645,5 1 409,7 1,8 1 411,5