Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

35. Lähipiiritapahtumat
Lähipiiri
Sponda-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä.
Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet on esitetty liitteessä 38.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Johdon työsuhde-etuudet, M€ 2014 2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1,9 1,9
Osakeperusteiset etuudet 0,9 1,4
Yhteensä 2,8 3,3
Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot, M€ 2014 2013
Kari Inkinen, toimitusjohtaja 0,5 0,5
Hallitus
Kaj-Gustaf Bergh 0,1 0,1
Christian Elfving 0,0 0,0
Paul Hartwall1 0,0 0,0
Juha Laaksonen 0,0 0,0
Leena Laitinen1 0,0 0,0
Arja Talma 0,0 0,0
Raimo Valo 0,0 0,0
Klaus Cawén2 0,0 0,0
Tuula Entelä2 0,0 0,0
Lauri Ratia3 0,0 0,0
Erkki Virtanen3 0,0 0,0
Hallitus yhteensä 0,3 0,3
Yhteensä 0,8 0,8
1) 19.4.2014 alkaen
2) 19.4.2014 saakka
3) 18.3.2013 saakka
Johdon palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sekä osakeperusteiset etuudet on tarkemmin kuvattu liitetiedossa 9.
Johdolle myönnettyjä lainoja ei ollut 31.12.2014 tai 31.12.2013.
Hallituksen jäsenet omistivat 115.302 osaketta ja johtoryhmä 919.224 osaketta vuoden 2014 lopussa (2013: 133.996 ja 900.546 osaketta). Hallituksen ja johtoryhmän omistamien osakkeiden määrään sisältyy heidän lähipiiriinsä kuuluvien tahojen omistus.
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä lähipiirisaamiset ja -velat, M€ Myynnit Ostot Saamiset Velat
Certeum Oy 293,9 - 0,0 0,0
Yhteensä 293,9 - 0,0 0,0
Osakkuusyhtiö Certeum Oy on tarkemmin kuvattu liitetiedossa 17.