Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

34. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi on pantattu kiinteistökiinnityksiä tai osakkeita, M€ Konserni 2014 Konserni 2013
Rahalaitoslainat, joista on annettu vakuus 179,7 144,8
Annetut kiinnitykset 312,1 264,2
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 19,6 19,2
Annetut takaukset - -
Vakuudet yhteensä 331,7 283,4
Tontinvuokrasopimuksista johtuvat vastuut, M€ Konserni 2014 Konserni 2013 Emoyhtiö 2014 Emoyhtiö 2013
Vuokravastuut 126,0 93,7 - -
Annetut kiinnitykset 3,7 3,9 - -
Annetut takaukset 2,8 4,7 2,6 4,7
Yhteensä 132,5 102,3 2,6 4,7
Muut vuokrasopimukset, M€ Konserni 2014 Konserni 2013 Emoyhtiö 2014 Emoyhtiö 2013
Sopimuksiin perustuvat maksut erääntyvät seuraavasti:
Seuraavan vuoden aikaan maksettavat 0,3 0,4 0,3 0,4
Myöhemmin maksettavat 0,2 0,3 0,2 0,3
Yhteensä 0,6 0,7 0,6 0,7
Muut vuokrasopimukset koostuvat autojen ja toimistokoneiden vuokrauksiin liittyvistä sopimuksista.
Sopimukset ovat 3-5 vuoden mittaisia ja niihin ei liity lunastusehtoja.
Muut vastuut
Perusparannusinvestoinneista tehdyt arvonlisäverovähennykset
Alv-lain 33 § mukaiset vastuut on laskettu kaikista konserniyhtiöistä, ja niiden yhteismäärä oli tilinpäätöksessä 44,7 milj. euroa (2013: 61,1 milj. euroa).
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan ("hybridilainan") korot
Hybridilainalle kertyi korkoa yhteensä 6,4 milj. euroa vuodelta 2014 (2013: 10,4 milj. euroa). Hybridilainan kertyneet korot kirjataan suoraan oman pääoman vähennykseksi maksuhetkellä. Vuonna 2014 hybridilainaille maksettiin 6,4 milj. euroa korkoa (2013: 14,5 milj. euroa).
Vuonna 2008 liikkeeseen laskettu 130 milj. euron oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina
Joulukuussa 2012 Sponda toteutti vuonna 2008 liikkeeseen lasketun 130 milj. euron hybridilainan osittaisen takaisinoston. Sponda osti takaisin yhteensä 37,2 milj. euron nimellisarvosta velkakirjoja käteisellä. Loppuosa hybridilainasta, nimellisarvoltaan yhteensä 92,8 milj. euroa lunastettiin takaisin kesäkuussa 2013.
Vuonna 2012 liikkeeseen laskettu 95 milj. euron oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina
Marraskuussa 2012 Sponda laski liikkeeseen 95 milj. euron hybridilainan. Hybridilainan pääoma oli tilinpäätöshetkellä 95 milj. euroa (2013: 95 milj. euroa) ja maksamatonta kertynyttä korkoa oli 0,5 milj. euroa (2013: 0,5 milj. euroa).
Sijoitussitoumukset kiinteistörahastoihin
Kiinteistörahastoihin liittyviä sijoitussitoumuksia oli 31.12.2014 jäljellä 9,3 milj. euroa (2013: 28,7 milj. euroa).