Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

30. Lyhytaikaiset rahoitusvelat
M€ 2014 2013
Lainat rahoituslaitoksilta 314,3 27,8
Yritystodistukset 247,4 255,5
Yhteensä 561,7 283,3
Kts. liitetieto 32.