Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

29. Eläkevelvoitteet
Sponda Oyj:n perustamisen yhteydessä eräille henkilöille otettiin vakuutus, jolla korvataan alhaisempi eläkeikä.  Vakuutuksella katetaan työeläke naisilla ajalle 60 vuodesta 63 vuoteen ja miehillä 62 vuodesta 63 vuoteen (ennen uudistusta 65 vuoteen). Vakuutuksen piiriin kuuluu tällä hetkellä 1 henkilö.
Spondan eläkejärjestely on vakuutusyhtiössä rahastoitu lisäeläkejärjestely, joka täydentää lakisääteistä eläkettä. Se koskee suurimmalta osaltaan jo alkaneita eläkkeitä ja vapaakirjoja.
Taseessa velvoitteena esitetään vakuutetuille annettu lupaus ja omaisuuseränä esitetään vakuutusyhtiön vastuulla oleva osuus tästä velvoitteesta. Eläkkeitä ja vapaakirjoja korotetaan eläkeindeksillä, jonka kustannus on yhtiön vastuulla, koska vakuutusyhtiön lupaus korottaa eläkkeitä perustuu sen omaan, vuosittain vahvistettavaan hyvitykseen.
Vakuutusjärjestelyssä varojen määrä lasketaan samalla diskonttauskorolla kuin velvoite, jolloin diskonttauskoron muutos ei aiheuta oleellista riskiä. Myöskään eliniän odotteen kasvaminen ei aiheuta merkittävää riskiä, koska vakuutusyhtiö kantaa suurimman osan eliniän odotteen kasvun vaikutuksesta. Eläkkeiden korotus sen sijaan on pääosin yhtiön vastuulla, jolloin esimerkiksi eläkeindeksin kasvu 0,25 %:lla nostaisi velvoitetta 2,3 % ja vastaavasti sen lasku 0,25 %:lla vähentäisi velvoitetta 2,2 %
Tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman eläkekulu
M€ 2014 2013
Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 0,0 0,0
Nettokorkokulu 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät yhteensä 0,2 0,1
Taseessa esitetyn etuuspohjaisen nettovelan täsmäytyslaskelmat
M€ 2014 2013
Etuuspohjainen velvoite 4,5 4,4
Varojen käypä arvo 3,7 3,8
Etuuspohjainen nettovelka taseessa 31.12. 0,8 0,7
M€ 2014 2013
Etuuspohjainen nettovelka 1.1. 0,7 0,6
Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn 0,0 0,0
Kirjaukset tuloslaskelmaan 0,0 0,0
Yhteensä laajaan tuloslaskelmaan kirjatut uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 0,2 0,1
Etuuspohjainen nettovelka taseessa 31.12. 0,8 0,7
Taseessa esitetyn etuuspohjaisen velvoitteen muutokset
M€ 2014 2013
Etuuspohjainen velvoite 1.1. 4,4 5,0
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 0,0 0,0
Korkokulut 0,1 0,1
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät
Voitot (-) / tappiot (+) väestötilastollisten oletusten muutoksista 0,0 0,0
Voitot (-) / tappiot (+) taloudellisten oletusten muutoksista 0,4 0,0
Kokemusperäiset voitot (-) / tappiot (+) -0,1 -0,3
Maksetut etuudet -0,4 -0,4
Etuuspohjainen velvoite 31.12. 4,5 4,4
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset
M€ 2014 2013
Käyvät arvot 1.1. 3,8 4,4
Korkotuotot 0,1 0,1
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto (lukuun ottamatta korkokuluun/-tuottoon sisältyviä eriä) 0,2 -0,4
Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn 0,0 0,0
Maksetut etuudet -0,4 -0,4
Käyvät arvot 31.12. 3,7 3,8
Määrä, jonka konserni odottaa suorittavansa etuuspohjaisiin järjestelyihin 0,0 0,1
Järjestelyyn kuuluvat varat ovat hyväksyttäviä vakuutuksia.
Merkittävät vakuutusmatemaattiset olettamukset
Diskonttauskorko 1,90 % 3,00 %
Palkkojen nousu 3,50 % 3,50 %
Eläkkeiden korotus 2,10 % 2,10 %
Etuuspohjaisen velvoitteen painotettuun keskiarvoon perustuva duraatio 9,5 9,0