Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernin laaja tuloslaskelma
M€ Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Tilikauden voitto 73,6 103,1
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -0,2 -0,1
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 0,0
Verokannan muutos, uudelleenarvostusrahasto 0,0 0,0
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -0,1 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut muutokset osakkuusyhtiöissä -1,4 0,0
Nettotappiot/-voitot rahavirran suojauksista -15,6 16,0
Muuntoerot -3,3 -1,0
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 5,2 -4,5
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -15,1 10,5
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -15,3 10,4
Tilikauden laaja tulos yhteensä 58,3 113,5
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 58,3 113,5
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0