Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Tuloslaskelman tunnusluvut
1. Liikevaihto, M€ 246,7 264,3 264,6 248,2 232,1
2. Liikevoitto, M€ 151,7 153,0 210,5 1) 209,6 216,2
3. osuus liikevaihdosta, % 61,5 57,9 79,6 1) 84,5 93,2
4. Rahoituskulut, M€ -74,1 -83,1 -94,6 -89,6 -60,3
5. Tilikauden voitto/tappio, M€ 73,6 103,1 114,3 1) 117,8 120,4
6. osuus liikevaihdosta, % 29,8 39,0 43,2 1) 47,5 51,9
7. Operatiivinen tulos, M€ 101,6 111,5 2) 111,9 1) 2) 75,4 74,0
Taseen tunnusluvut
8. Oma pääoma, M€ 1 411,5 1 409,3 1 447,7 1) 1 281,1 1 200,8
9. Velat, M€ 2 037,7 2 062,5 2 074,1 1) 2 106,2 1 885,7
10. Korolliset rahoitusvelat, M€ 1 731,2 1 788,8 1 736,2 1 754,8 1 572,6
11. Korolliset nettorahoitusvelat, M€ 1 710,8 1 770,0 1 706,1 1 728,4 1 545,6
Kannattavuuden ja rahoituksen tunnusluvut
12. Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,4 5,5 7,9 1) 7,7 7,9
13. Oman pääoman tuotto, % 5,2 7,2 8,2 1) 9,5 10,4
14. Omavaraisuusaste, % 41,0 40,7 41,2 1) 37,9 39,0
15. Velkaantumisaste, % 122,6 126,9 119,9 1) 137,0 131,0
16. Nettovelkaantumisaste, % 121,2 125,6 117,9 1) 134,9 128,7
Muut tunnusluvut
17. Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, M€ 185,1 54,8 147,8 269,9 83,1
18. osuus liikevaihdosta, % 75,1 20,7 55,9 108,7 35,8
¹) Vuoden 2012 luku oikaistu IAS 12 vapaaehtoisen laadintaperiaatteen muutoksen ja IAS 19 standardin muutoksen johdosta
2) Vuonna 2013 Sponda on muuttanut EPRA-tunnuslukujen laskenta- ja esittämistapaa vastaamaan paremmin EPRA:n suositusta. Vuoden 2012 tunnuslukuja on oikaistu muutoksen johdosta. Suurin muutos aiheutui sijoituskiinteistöihin liittyvistä laskennallisista veroista.