Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

EPRA BPR lisätietoja
31.12.2014 päättyvä tilikausi, M€ 31.12.2013 päättyvä tilikausi, M€
EPRA vertailukelpoinen vuokratuottojen kehitys (like-for-like net rental growth) 2 v
omis-
tetut
Ostot Myynnit Kehitys
ja
muut
Valuutta-kurssin vaikutus ¹) Yhteensä 2 v
omis-
tetut
Ostot Myynnit Kehitys
ja
muut
Valuutta-kurssin vaikutus ¹) Yhteensä
Toimistokiinteistöt 94,2 2,1 0,8 6,3 0,0 103,3 97,1 0,2 1,8 6,6 0,0 105,7
Kauppakeskukset 34,0 0,0 0,0 0,3 0,0 34,3 32,9 0,0 0,0 0,3 0,0 33,2
Logistiikka 7,9 -0,1 11,2 -0,2 0,0 18,9 8,9 0,0 16,9 0,1 0,0 25,9
Venäjä 18,0 0,0 0,0 -0,1 -1,9 15,8 20,1 0,0 0,5 -0,2 1,3 21,8
Täsmäytys 0,0 0,0
Yhteensä yllä 172,4 186,6
Segmentti Kiinteistökehitys -1,0 -1,0
Segmentti Rahastot 4,6 5,2
Muu ero 0,0 0,0
Sponda konserni tuloslaskelmassa 176,0 190,9
¹) Kiinteällä kurssilla, vertailukauden päätöskurssi
Laskenta tehty kiinteistötasolla
Ostot Kiinteistöt, jonka osakkeita tai osuuksia ostettu raportointi- tai vertailukauden aikana
Myynnit Kiinteistöt, jonka osakkeita tai osuuksia myyty raportointi- tai vertailukauden aikana
Kehitys ja muut Kiinteistöt, joissa tehty kehitys- tai ajanmukaistamisinvestointeja siinä laajuudessa, että vertailukelpoisuus edellisen vuoden nettotuottoihin kärsii.
Sisältää myös segmenttien väliset siirrot ja muut mahdolliset vertailua haittaavat tapahtumat
Valuuttakurssien muutos Laskettu ruplat euroiksi vertailukauden päättymispäivän kurssia hyväksikäyttäen.
EPRA BPR like-for-like
31.12.2014 päättyvä tilikausi, M€
Like-for-like nettotuoton kasvu ja vastaava sijoitusomaisuus M€ % Vertailu-
kelpoiset sijoitus-
kiinteistöt, M€
Toimistokiinteistöt -2,9 -3,0 % 1 538,9
Kauppakeskukset 1,0 3,2 % 751,2
Logistiikka -1,0 -11,3 % 194,8
Venäjä -2,2 -10,7 % 209,7
Arvostustietoa Sijoitus-kiinteistöt, M€ Arvon-
muutos, M€
EPRA Net Initial yield, %
Toimistokiinteistöt 1 853,5 18,5 5,39
Kauppakeskukset 726,0 3,8 4,73
Logistiikka 205,1 -6,0 4,07
Kiinteistökehitys 133,1 3,6 N/A
Venäjä 224,4 -23,8 5,98
Yhteensä 3 142,1 -3,9 5,18
Täsmäytys
Yhteensä yllä 3 142,1
Muu ero 0,0
Konsernin sijoituskiinteistöt yhteensä 3 142,1
Vuokraustietoa Liikevaihto, M€ Nettotuotto, M€ Vuokrattava pinta-ala, m² Maksettava vuokra, M€/vuosi Markkinavuokra, M€/kk Taloudellinen vajaa-
käyttö, %
Vuokrataso,
€/m²
Toimistokiinteistöt 141,8 103,0 766 500 136,8 12,8 11,53 18,6
Kauppakeskukset 45,8 35,2 151 000 45,6 4,3 8,82 27,8
Logistiikka 30,8 18,9 248 500 15,6 2,0 35,07 9,4
Kiinteistökehitys 1,2 -1,0 32 000 0,4 N/A N/A N/A
Venäjä 22,2 15,8 44 500 18,0 2,0 9,64 47,6
Yhteensä 241,8 171,9 1 242 500 216,4 21,1 12,96 19,7
Täsmäytys
Yhteensä yllä 241,8 171,9
Rahastot 4,9 4,1
Muu ero 0,0 0,0
Konsernin tuloslaskelma yhteensä 246,7 176
31.12.2013 päättyvä tilikausi, M€
Like-for-like nettotuoton kasvu ja vastaava sijoitusomaisuus M€ % Vertailu-
kelpoiset sijoitus-
kiinteistöt, M€
Toimistokiinteistöt 0,5 0,5 % 1 442,2
Kauppakeskukset -0,1 -0,5 % 401,4
Logistiikka -1,6 -6,3 % 409,7
Venäjä 0,2 1,1 % 197,3
Arvostustietoa Sijoitus-kiinteistöt, M€ Arvon-
muutos, M€
EPRA Net Initial yield, %
Toimistokiinteistöt 1 729,4 4,2 6,24
Kauppakeskukset 741,3 1,9 4,44
Logistiikka 426,5 -7,8 5,52
Kiinteistökehitys 108,2 -1,4 N/A
Venäjä 247,8 -13,1 8,01
Yhteensä 3 253,2 -16,1 5,85
Täsmäytys
Yhteensä yllä 3 253,2
Muu ero 0,1
Konsernin sijoituskiinteistöt yhteensä 3 253,3
Vuokraustietoa Liikevaihto, M€ Nettotuotto, M€ Vuokrattava pinta-ala, m² Maksettava vuokra, M€/vuosi Markkinavuokra, M€/kk Taloudellinen vajaa-
käyttö, %
Vuokrataso,
€/m²
Toimistokiinteistöt 145,0 105,7 755 800 145,2 11,4 9,89 18,4
Kauppakeskukset 43,9 33,2 157 500 43,2 4,1 11,02 26,3
Logistiikka 38,7 25,9 477 500 36,0 3,8 24,77 9,3
Kiinteistökehitys 1,2 -0,9 28 000 0,5 N/A N/A N/A
Venäjä 28,6 21,8 44 500 26,4 2,1 4,05 50,4
Yhteensä 257,4 185,7 1 463 300 251,3 21,4 12,08 17,7
Täsmäytys
Yhteensä yllä 257,4 185,7
Rahastot 6,8 5,2
Muu ero 0,1 0,0
Konsernin tuloslaskelma yhteensä 264,3 190,9
EPRA BPR Kiinteistöinvestoinnit
Kiinteistöinvestoinnit, M€ 31.12.14 31.12.13
Hankinnat 65,0 3,1
Kiinteistökehitys 21,1 4,7
Like-for-like portfolio 42,9 31,9
Muut* 53,4 13,8
Kiinteistöinvestoinnit, M€ 182,4 53,5
*) sisältää aktivoituja vieraan pääoman menoja 0,3 milj. euroa (2013: 0,3 milj. euroa)