Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Yhteenveto tuloksesta ja taloudellinen asema 1.1.−31.12.2014 (vertailukausi 1.1.−31.12.2013)

  • Konsernin liikevaihto oli 246,7 (264,3) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääosin vuoden 2014 aikana myydyistä kiinteistöistä.
  • Nettotuotot olivat 176,0 (190,9) miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto oli 151,7 (153,0) miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta -0,2 (-14,2) miljoonaa euroa.
  • Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,37 (0,40) euroa.
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 142,1 (3 253,3) miljoonaa euroa.
  • Nettovarallisuus/osake oli 4,65 (4,64) euroa.
  • Taloudellinen vuokrausaste oli 87,0 (87,9) %.
  • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,19 euroa/osake.

Taloudellinen asema

Konsernin taseen loppusumma oli 3 449,2 (31.12.2013: 3 471,7) miljoonaa euroa. Kiinteistöomaisuutta oli yhteensä 3 149,9 (3 261,1) miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjä oli 3 142,1 (3 253,3) miljoonaa euroa ja myytäviksi luokiteltuja vaihto-omaisuuskiinteistöjä 7,8 (7,8) miljoonaa euroa. Sijoitukset kiinteistörahastoihin olivat 18,6 (88,3) miljoonaa euroa.

Sponda myi vuoden 2014 aikana kiinteistöjä 237,2 (2013: 33,1) miljoonalla eurolla, joista kirjattiin 0,6 miljoonan euron myyntivoitto. Kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon investoitiin 42,0 (22,6) miljoonaa euroa ja kiinteistöjen kehitykseen 22,0 (14,0) miljoonaa euroa. Kiinteistöjä ostettiin vuoden 2014 aikana 65,0 (3,1) miljoonalla eurolla.

Konsernin oma pääoma vuoden 2014 lopussa oli 1 411,5 (1 409,3) miljoonaa euroa. Muun oman pääoman rahastossa oleva 94,0 miljoonaa euroa on joulukuussa 2012 liikkeeseen laskettu oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina (nk. hybridilaina). Velat olivat yhteensä 2 037,7 (2 062,5) miljoonaa euroa, josta 1 413,6 (1 714,8) miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 624,1 (347,6) miljoonaa euroa lyhytaikaista velkaa. Korollista vierasta pääomaa oli yhteensä 1 731,2 (1 788,8) miljoonaa euroa.

Sponda–konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut ovat:

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

1-12/2014

1-12/2013

1-12/2012

Taloudellinen vuokrausaste, %

87,0

87,9

88,1

Liikevaihto, M€

246,7

264,3

264,6

Nettotuotot, M€

176,0

190,9

192,2

Liikevoitto, M€

151,7

153,0

210,5

Omavaraisuusaste, %

41,0

40,7

41,2

Nettovelkaantumisaste, %

121,2

125,6

117,9

Oman pääoman tuotto, %

5,2

7,2

8,2

Tulos/osake, €

0,24

0,34

0,37

Osinko/osake, €

0,191)

0,18

0,17

Osingot yhteensä, M€

53,81)

51,0

48,1

Osakekohtainen nettovarallisuus, €

4,65

4,64

4,45

Operatiivinen kassavirta/osake, €

0,37

0,40

0,40

1) Hallituksen esitys