Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Strategia

Spondan strategian päätavoitteina ovat liiketoimintarakenteen yksinkertaistaminen, aiempaa keskitetympi kiinteistöomistaminen sekä kannattava kasvu.

Kasvun painopisteet tulevat olemaan toimistokiinteistöissä, kauppakeskuksissa ja niitä palvelevassa kiinteistökehitystoiminnassa. Alueellisesti Sponda keskittyy prime-alueille pääkaupunkiseudulla, erityisesti ydinkeskustaan ja Ruoholahteen, sekä Tampereelle.

Strategiaa toteuttaakseen Sponda luopuu Venäjä-liiketoiminnasta seuraavan 2-4 vuoden aikana. Lisäksi yhtiö myy kaikki logistiikkakiinteistöt ja Turun kiinteistöt.

Vapautuva pääoma sijoitetaan Spondan päämarkkinoille Helsinkiin ja Tampereelle. Sijoituskohteina ovat toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöt. Sijoitukset toteutetaan sekä ostoina että kiinteistökehityshankkeina.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet omavaraisuusasteelle ja osingonmaksulle ovat:

  • Konsernin omavaraisuustavoite on 40 prosenttia.
  • Yhtiön tavoitteena on tasainen osingonmaksu. Osingon määrä on noin 50 % tilikauden osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta, kuitenkin ottaen huomioon taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet.