Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Spondan osake

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi oli 3,68 euroa vuonna 2014. Korkein noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsingissä oli 4,10 euroa ja alin 3,25 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 73,4 miljoonaa kappaletta 270,3 miljoonalla eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2014 oli 3,62 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 1 024,7 miljoonaa euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 19.3.2014 hallituksen omien osakkeiden hankintaan, ja valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella.

Yhtiöllä oli 31.12.2014 yhteensä 8 841 osakkeenomistajaa, joiden omistus jakautui sektoreittain seuraavasti:

 

Osakkeiden määrä,

kpl

Osuus osakkeista,

%

Julkisyhteisöt

32 083 420

11,3

Hallintarekisteröidyt

145 149 978

51,3

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä

31 044 886

11,0

Kotitaloudet

21 457 199

7,6

Yritykset yhteensä

45 713 075

16,1

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt yhteensä

3 019 010

1,1

Ulkomaat yhteensä

4 607 894

1,6

Osakkeita yhteensä

283 075 462

100,0

Liputusilmoituksia ei tehty katsauskaudella.