Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

M€

1-12/2014

1-12/2013

Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)

15,7

-5,0

Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä)

-10,0

0,0

Kiinteistökehityksen hankkeista saatu kehitysvoitto

5,5

2,2

Ajanmukaistamisinvestoinnit

-42,0

-22,6

Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Suomi)

40,3

22,1

Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Venäjä)

-19,3

-7,1

Valuuttakurssien muutos

5,9

-5,7

Sijoituskiinteistöt yhteensä

-3,9

-16,1

Kiinteistörahastot

-1,8

-8,8

Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet

5,5

10,7

Konserni yhteensä

-0,2

-14,2

Sponda on määritellyt sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vuoden 2014 lopussa yhtiön vakiintuneiden laatimisperiaatteiden mukaisesti. Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvio vuoden 2014 lopussa Catella Property Oy Suomessa ja CB Richard Ellis Venäjällä. Venäjän taloustilanteen, pakotteiden ja ruplan voimakkaiden kurssimuutosten takia arvostukseen liittyy merkittävä epävarmuus. Epävarmuutta lisää erityisesti vertailukauppojen puute, vuokralaisten kanssa sovittavat muutokset vuokrasopimuksiin ja ruplan yleistyminen sopimusvaluuttana.      

Muutokset Spondan kiinteistöomaisuudessa

Spondan sijoituskiinteistöt yhteensä
1.1.31.12.2014, M€

Yhteensä 

Toimisto-
kiinteistöt

Kauppa-
keskukset

Logistiikka-
kiinteistöt

Kiinteistö-
kehitys

Venäjä

Vuokratuotot

240,9

141,7

45,8

30,8

0,4

22,2

Ylläpitokulut

-69,4

-38,8

-10,6

-11,8

-1,8

-6,4

Nettovuokratuotot

171,5

103,0

35,2

18,9

-1,4

15,8

             

Sijoituskiinteistöt 1.1.2014

3 253,3

1 753,3

717,5

426,5

108,2

247,8

Aktivoidut korot 2014

0,3

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Hankinnat

65,0

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Investoinnit

64,0

36,5

4,7

1,3

21,1

0,4

Siirrot segmenttien välillä

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Myynnit

-236,6

-19,9

0,0

-216,7

0,0

0,0

Käyvän arvon muutos

-3,9

18,5

3,8

-6,0

3,6

-23,8

Sijoituskiinteistöt 31.12.2014

3 142,1

1 853,5

726,0

205,1

133,1

224,4

             

Käyvän arvon muutos, %

-0,1

1,1

0,5

-1,4

3,3

-9,6

Painotettu laskennassa käytetty
keskimääräinen tuottovaatimus, %

6,6

6,3

5,7

8,3

 

10,2

Painotettu laskennassa käytetty
keskimääräinen tuottovaatimus, Suomi, %

6,3