Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Spondan liiketoiminta ja kiinteistöomaisuus 1.1.–31.12.2014

Spondan koko kiinteistöomaisuuden yhteenlasketut nettotuotot vuonna 2014 olivat 176,0 (190,9) miljoonaa euroa. Toimistotilojen osuus oli 58 %, kauppakeskusten 20 %, logistiikkatilojen 11 %, Venäjä-yksikön 9 % ja Kiinteistörahastot-yksikön 2 %. Spondalla oli 31.12.2014 yhteensä 169 vuokrattavaa kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on n. 1,2 miljoonaa neliömetriä. Tästä noin 63 % on toimistotilaa, 12 % kauppakeskuksia ja 21 % logistiikkatilaa. Kiinteistöjen pinta-alasta 4 % sijaitsee Venäjällä.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, millä varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Vuoden 2014 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioi ulkopuolinen arvioitsija sekä Suomessa (Catella Property Oy) että Venäjällä (CB Richard Ellis). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos vuonna 2014 oli -3,9 (-16,1) miljoonaa euroa. Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen arvo kehittyi positiivisesti pääosin tuottovaatimusten laskun vuoksi. Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen negatiivinen käyvän arvon muutos aiheutui kiinteistöjen tuottovaatimusten ja markkinavuokrien muutoksista. Erittely käyvän arvon muutoksista on nähtävissä taulukossa ”Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta”.