Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Keskeistä tilikaudelta 2014

Spondan operatiivisen toiminnan painopisteet olivat taloudellisen vuokrausasteen säilyttämisessä vakaana, ei-strategisten kiinteistöjen myynnissä, sekä kiinteistökehityksen aktivoimisessa vuonna 2014.

Syyskuussa 2013 uudistetun strategian toteuttaminen eteni vuoden 2014 aikana. Myyntejä toteutui yhteensä 237,2 miljoonalla eurolla, josta pääosa, 216,7 miljoonaa euroa, muodostui logistiikkakiinteistöjen myynnistä uudelle yhtiölle, Certeum Oy:lle.

Sponda myi 30.9.2014 loppuunsaatetulla kaupalla 12 logistiikkakiinteistöä sekä kolme kiinteistörahasto-osuutta uudelle logistiikka- ja teollisuuskiinteistösijoitusyhtiölle Certeum Oy:lle. Kaupassa myytiin logistiikkakiinteistöjä 216,7 miljoonalla eurolla ja Sponda Fund I, Sponda Fund II ja Sponda Fund III osuudet 77,2 miljoonalla eurolla.

Samassa yhteydessä Sponda merkitsi Certeumin osakkeita. Yhtiön sijoitus on noin 175 milj. euroa ja omistusosuus on 37,9 %. Sponda on sitoutunut olemaan myymättä osakkeita Certeumin kevään 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Strategiansa mukaisesti Sponda aikoo vähentää omistustaan Certeumissa tulevaisuudessa.

Certeumiin myytyjen kiinteistöjen lisäksi Sponda myi strategiaan kuulumattomia kohteita 20,5 miljoonalla eurolla vuonna 2014.

Heinäkuussa 2014 Sponda osti toimistokiinteistön Tampereen keskustasta 63,7 miljoonalla eurolla. Kohteen lähtötuotto oli noin 7 %, ja taloudellinen vuokrausaste 97 %. Kiinteistössä on yhteensä 20 000 m² sekä parkkihallitilaa 308 autolle.

Lokakuussa Sponda allekirjoitti sopimuksen Swedbank AB (publ), Finnish Branch:n kanssa 100 miljoonan euron vakuudettomasta 5-vuotisesta lainasta. Laina käytettiin kokonaisuudessaan marraskuussa 2015 erääntyvän syndikoidun lainan lyhentämiseen.

Lokakuussa Sponda allekirjoitti sopimuksen Pohjola Pankki Oyj:n kanssa 100 miljoonan euron vakuudettomasta 5-vuotisesta lainasta. Laina käytettiin kokonaisuudessaan marraskuussa 2015 erääntyvän syndikoidun lainan lyhentämiseen.