Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Emoyhtiön tuloslaskelma
M€ Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liikevaihto
Vuokratuotot ja käyttökorvaukset 1 137,5 142,1
Rahastojen hallinnointipalkkiot 2,5 3,5
140,0 145,6
Vuokraustoiminnan kulut -44,2 -44,4
Rahastojen välittömät kulut -0,8 -1,6
-45,0 -45,9
Nettotuotot 95,0 99,7
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1,7 -1,6
Hallinnon kulut 2 3 6 -9,2 -9,3
Liiketoiminnan muut tuotot 4 0,1 0,1
Myyntivoitot/-tappiot sijoituskiinteistöistä 5,3 0,0
Liiketoiminnan muut kulut 5 -1,8 -1,7
Liikevoitto 87,5 87,2
Rahoitustuotot ja -kulut 7 116,9 67,3
Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä -29,4 19,9
Satunnaiset erät 8 28,2 -21,1
Voitto / tappio ennen veroja -1,2 -1,2
Tuloverot 9 0,0 0,0
Tilikauden voitto / tappio -1,2 -1,2