Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

3. Poistot ja arvonalentumiset
M€ 2014 2013
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 7,4 5,8
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 0,0 0,0
Yhteensä 7,4 5,8
Poistot ja arvonalentumiset sisältyvät tuloslaskelmassa hallinnon kuluihin.