Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

2. Henkilöstökulut ja henkilöstömäärä
M€ 2014 2013
Palkat ja palkkiot 9,6 10,6
Eläkekulut 1,8 1,8
Muut henkilösivukulut 0,4 0,5
Yhteensä 11,9 12,9
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja * 0,5 0,5
Hallituksen jäsenet 0,3 0,3
Yhteensä 0,8 0,8
* Ei sisällä sitouttamisjärjestelmän mukaista palkkiota
Sponda Oyj:n toimitusjohtajalla on kokonaispalkka. Toimitusjohtajan suoriteperusteiset palkat ja palkkiot olivat 511 T€ (2013: 505 T€). Lisäksi toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden aikana vuoden 2013 toteuman mukaisesti pitkäaikaisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mukaista palkkiota 270 T€ (2013: 500 T€).
M€ 2014 2013
Kannustinjärjestelmän mukainen palkkio 0,3 0,5
Henkilöstökulut sisältyvät tuloslaskelmassa hallinnon kuluihin.
Lähipiirilainat ja -vastuut
Lähipiirilainoja ei ole. Toimitusjohtajalla on toimisopimuksen nojalla 63 vuoden eläkeikä. Eläkevastuu katetaan eläkevakuutuksella. Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot sekä johdon eläkesitoumukset ja irtisanomiskorvaukset on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 9 "Henkilöstökulut ja henkilöstömäärä".
Henkilöstö keskimäärin 2014 2013
Toimihenkilöt, lkm 108 111