Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

18. Johdannaissopimukset
M€ 2014 2013
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset, pääoman nimellisarvo 655,0 695,7
Koronvaihtosopimukset, käypä arvo -42,6 -26,7
Korko-optiot, nimellisarvo 593,9 404,1
Korko-optiot, käypä arvo 1,1 3,0
Viitekoronvaihtosopimukset, pääoman nimellisarvo 150,0 150,0
Viitekoronvaihtosopimukset, käypä arvo -0,5 -0,5
Valuuttajohdannaiset
Ostetut valuuttaoptiot, nimellisarvo 8,7 9,5
Ostetut valuuttaoptiot, käypäarvo 0,0 0,1
Asetetut valuuttaoptiot, nimellisarvo 4,6 9,5
Asetetut valuuttaoptiot, käypä arvo 0,0 0,0
Valuuttajohdannaiset
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset, nimellisarvo 187,4 187,4
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset, käypä arvo -4,7 6,9
Koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla on suojattu Ruotsin kruunumääräisten lainojen kassavirtoihin liittyvä valuuttariski. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten nimellisarvot ovat identtiset suojattujen lainojen nimellisarvon kanssa. Johdannaiset on arvostettu tilinpäätöksessä käypiin arvoihin. Käypä arvo edustaa tulosta, joka olisi syntynyt, jos johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä. Sponda käyttää ulkoisia arvostuksia.