Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

16. Pitkäaikainen vieras pääoma
M€ 2014 2013
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Joukkovelkakirjalainat 367,7 471,2
Lainat rahoituslaitoksilta 830,8 1 099,0
Pitkäaikaiset velat, sisäiset 22,7 15,4
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma yhteensä 1 225,9 1 585,7
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 225,9 1 585,7
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta sisältää yhteensä 95,0 miljoonan euroa hybridilainaa, joka konsernitaseessa käsitellään oman pääoman eränä.