Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

11. Aineelliset hyödykkeet
2014, M€ Koneet ja kalusto Ennakkomaksut Yhteensä
Hankintameno 1.1. 1,5 1,2 2,7
Lisäykset 0,0 1,8 1,8
Vähennykset -2,7 -2,7
Hankintameno 31.12. 1,5 0,3 1,8
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -1,4 - -1,4
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot - - -
Tilikauden poisto 0,0 - 0,0
Kertyneet poistot 31.12. -1,4 - -1,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,1 0,3 0,4
2013, M€ Koneet ja kalusto Ennakkomaksut Yhteensä
Hankintameno 1.1. 1,5 0,2 1,7
Lisäykset 0,0 1,1 1,2
Vähennykset - -0,2 -0,2
Hankintameno 31.12. 1,5 1,2 2,7
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -1,3 - -1,3
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot - - -
Tilikauden poisto 0,0 - 0,0
Kertyneet poistot 31.12. -1,4 - -1,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,1 1,2 1,3