Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Ulkoinen ja sisäinen tarkastus

Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa: KHT-yhteisö sekä Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajien tehtävänä on tilintarkastuslain mukaisesti tarkastaa yhtiön ja konsernin tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto sekä antaa suoritetusta tarkastuksesta kertomus yhtiökokoukselle.

Yhtiön tilintarkastajina toimivat ajalla 1.1.−19.3.2014 KHT Esa Kailiala ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli ja varatilintarkastajana KHT Lasse Holopainen. Varsinainen yhtiökokous 19.3.2014 valitsi samat tilintarkastajat uudelleen yhtiön tilintarkastajiksi. Esa Kailiala on toiminut Sponda Oyj:n tilintarkastajana vuodesta 2013 alkaen, Kai Salli vuodesta 2008 alkaen sekä Lasse Holopainen vuosina 2003−2004 ja vuodesta 2013 alkaen.

Tilikaudella 2014 tilintarkastusyhteisön tilintarkastuspalkkiot olivat 157 000 euroa ja lisäksi muita asiantuntijapalveluita on ostettu tilintarkastusyhteisöltä 64 000 eurolla. Edellä mainitut palkkiot, yhteensä 221 000 euroa, sisältävät konserniin kuuluvien yhtiöiden maksamat palkkiot.

Sisäinen tarkastus

Spondan toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja riskien hallinnan järjestämistä tarkastetaan sisäisesti. Sisäistä tarkastusta suorittaa toimeksiannosta ulkopuolinen asiantuntija. Sisäinen tarkastus raportoi toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle.