Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Hallituksen valiokunnat ja työryhmät

Hallitus nimittää keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kummassakin valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen.

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen tytäryhtiöistä ja joilla on riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön tuntemus. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 19.3.2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka puheenjohtajana Arja Talma, varapuheenjohtajana Raimo Valo ja jäseninä Christian Elfving ja Juha Laaksonen. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat 19.3.2014 alkaen puheen­joh­ta­ja­na Arja Talma ja varapuheenjohtajana Raimo Valo sekä jäseninä Paul Hartwall ja Juha Laaksonen. Tarkastusvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on arvioida taloudellista raportointia ja riskienhallintaa sekä käsitellä taloudellisia katsauksia. Vuonna 2014 tarkastusvaliokunnan kokouksia oli yhteensä neljä (4) ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100.

Rakenne- ja palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta yhtiöstä riippumattomasta hallituksen jäsenestä. Rakenne- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 19.3.2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka puheenjohtajana Kaj-Gustaf Bergh, varapuheenjohtajana Klaus Cawén ja jäsenenä Tuula Entelä. Rakenne- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat 19.3.2014 alkaen pu­heen­johtajana Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajana Christian Elfving sekä jäsenenä Leena Laitinen. Rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on valmistella johdon nimittämis- ja palkitsemisasiat sekä strategiaan ja konsernirakenteeseen liittyvät asiat. Vuonna 2014 rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksia oli yhteensä kolme (3) ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 77,77.