Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Hallituksen palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. 19.3.2014 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin seuraavat:

Puheenjohtaja 60 000 euroa
Varapuheenjohtaja   36 000 euroa
Jäsen 31 200 euroa

Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkistamisesta.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta. Hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan kokouksesta.

Hallituksella ei ole muita palkkiojärjestelmiä. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- eivätkä toimisuhteessa yhtiöön.

Vuonna 2014 Spondan hallituksen jäsenille on maksettu palkkioita yhteensä 313 400 euroa (sisältäen vuosipalkkion ja kokouspalkkiot) seuraavasti:

Nimi

Vuosipalkkio, €

 Kokouspalkkiot, €

Vuosipalkkioon sisältyvät osakkeet (kpl)

Palkkiot yhteensä (sis. vuosi- ja kokouspalkkiot), €

Kaj-Gustaf Bergh (pj)

60 000

11 800

6 378

71 800

Klaus Cawén (varapj, 19.3.2014 saakka)

 

2 400

 

2 400

Christian Elfving

31 200

7 800

3 317

39 000

Tuula Entelä (jäsen 19.3.2014 saakka)

 

2 400

 

2 400

Paul Hartwall (jäsen 19.3.2014 alkaen)

31 200

6 000

3 317

37 200

Juha Laaksonen

31 200

8 400

3 317

39 600

Leena Laitinen (jäsen 19.3.2014 alkaen)

31 200

4 200

3 317

35 400

Arja Talma (varapj 19.3.2014 alkaen)

36 000

10 000

3 827

46 000

Raimo Valo

31 200

8 400

3 317

39 600

Yhteensä

252 000

61 400

26 790

313 400