Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Sponda Oyj:llä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään (4–7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäseninä toimivat varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.3.2014 saakka (pj) Kaj-Gustaf Bergh (s. 1955), diplomiekonomi, OTK, toimitusjohtaja Föreningen Konstsamfundet r.f., (varapj) Klaus Cawén (s. 1957), OTK, johtaja, johtokunnan jäsen Kone Oyj, Christian Elfving (s. 1947), KTM, MBA (Univ. of Chicago), toimitusjohtaja Sigrid Juséliuksen säätiö, Tuula Entelä (s. 1955), ekonomi, OTK, liiketoimintajohtaja: Asuntoliiketoiminta/Helsingin seutu ja Pietari, toimitusjohtajan sijainen Sato Oyj, Juha Laaksonen (s. 1952), ekonomi, hallitusammattilainen, Arja Talma (s. 1962), KTM, eMBA, johtaja, kauppapaikat ja sijoitukset Kesko Oyj ja Raimo Valo (s. 1955), OTK, toimitusjohtaja East Office of Finnish Industries Oy.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2014 vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh (s. 1955), diplomiekonomi, OTK, toimitusjohtaja Föreningen Konstsamfundet r.f., Christian Elfving (s. 1947), KTM, MBA (Univ. of Chicago), toimitusjohtaja Sigrid Juséliuksen säätiö, Juha Laaksonen (s. 1952), ekonomi, hallitusammattilainen, Arja Talma (s. 1962), KTM, eMBA, johtaja, kauppapaikat ja sijoitukset Kesko Oyj ja Raimo Valo (s. 1955), OTK, toimitusjohtaja East Office of Finnish Industries Oy. Uusina hallituksen jäseninä valittiin Paul Hartwall (s. 1981), KTM, toimitusjohtaja Kusinkapital Ab ja Leena Laitinen (s. 1970), KTM, konsernijohtaja, Oy Snellman Ab.

Spondan hallituk­sen jäsenet edustavat laajaa kokemusta kiinteistö-, teolli­suus- ja ra­hoi­­tusaloilta sekä kaupan ­­alal­ta. Hallituksen jäsenistä on ilmoitettu tarkempia tietoja vuosikertomuksen kohdassa Hallituksen esittely.

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen 19.3.2014 hallitus valitsi puheen­joh­ta­­jakseen Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajakseen Arja Talman.

Hallituksen jäsenten omistamat osakkeet 31.12.2014:

Hallituksen jäsen

Osakkeita, kpl

Muutos, kpl

Bergh Kaj-Gustaf, pj

62 572

+6378

Elfving Christian

6 538

+3317

Hartwall Paul

3 317

+3317

Laaksonen Juha

6 538

+3317

Laitinen Leena

3 317

+3317

Talma Arja (varapj)

18 995

+3827

Valo Raimo

14 025

+3317

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 7–11 kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Vuonna 2014 hallituksen kokouksia oli yhteensä 11 ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 98,87 prosenttia. Spondan hallitus arvioi omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan säännöllisesti kerran vuodessa. Toiminnan arviointi perustui ulkopuolisen tahon marraskuussa 2014 tekemään hallitusarviointiin. Hallitus käsitteli kyselyn tuloksia ja keskusteli jatkotoimista joulukuun 2014 kokouk­ses­saan. Arvioinnissa käsiteltiin mm. hallituksen kokoonpanoa, työskentelyä ja hallitukselle toimitettua materiaalia. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen. 

Hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa avustamaan hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta sekä rakenne- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnat raportoivat hallitukselle säännöllisesti työstään. Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Tarvittaessa hallitus voi asettaa keskuudestaan myös muita valiokuntia ja työryhmiä valmistelemaan muita tärkeitä päätöksiä.

Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin säännöllisesti. Hallituksen sihteerinä toimii talous- ja rahoitusjohtaja.